SITE

Colombia ligt in Latijns-Amerika. Dit gebied is rijk aan mooie natuur, bijzondere dier- en plantensoorten en heeft een divers maar vooral tropisch klimaat. Helaas kennen veel landen in Latijns-Amerika ook minder mooie kanten en is er ook veel ongelijkheid, armoede en geweld. Juconi pakt deze problemen structureel aan door straat- en zwerfkinderen een betere toekomst te bieden.

De problematiek van straat- en zwerfkinderen is wijdverbreid. Daarom richten we de hulpverlening op een select aantal landen waar we lokaal te werk gaan. In ieder land beschikt Juconi over een betrouwbare lokale partner. Door de hulpverlening te bundelen op een beperkt aantal locaties wordt de impact ook voelbaarder voor alle betrokkenen. Juconi zet zich voornamelijk in voor straatkinderen in Colombia, maar draagt ook bij aan projecten in Ecuador en Mexico.

Colombia

Veiligheid

Colombia is één van de meest gewelddadige landen van Latijns-Amerika, mede door de aanwezigheid van drugsbendes. Het land staat bij veel mensen dan ook bekend om slechts 2 zaken: drugs en de communistische guerrillabeweging FARC.

FARC staat voor de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia, en is een militaire organisatie die voort is gekomen uit een communistische politieke partij. Het begon als een idealistische partij, maar al snel raakte de groep in aanraking met drugshandel en geweld, en kostte het conflict dat was ontstaan tussen FARC en de Colombiaanse overheid ruim 220.000 levens.

Gelukkig is FARC sinds 2017 niet meer actief en is de veiligheid in het land toegenomen. Dit neemt niet weg dat er nog steeds veel in drugs wordt gehandeld en dat veel mensen onder de armoedegrens leven. Dit zorgt ervoor dat veel plekken in Colombia als onveilig worden beschouwd, zeker voor de kinderen.

Het doorbreken van de vicieuze cirkel

Het is niet makkelijk om ongelijkheid en armoede in een land aan te pakken; er zullen structurele veranderingen moeten plaatsvinden in de samenleving om dit te kunnen doen. Bij Juconi geloven wij in het doorbreken van de vicieuze armoedecirkel door kinderen een betere toekomst te bieden. Het is namelijk zo dat kinderen uit arme gezinnen bijna geen kans hebben om hogerop te komen in het huidige systeem. School is te duur om te betalen en dus krijgen veel kinderen niet de kans om te studeren. Daarom steunen wij de kinderen en helpen we ze een opleiding te volgen en van de straat te blijven zodat ze aan een mooie toekomst kunnen werken voor zichzelf.

Delen op: