SITE

Het team van Juconi in Nederland bestaat uit twee bevlogen medewerkers: Annik & Mileydis. Als coördinator fondsenwerving houdt Annik zich bezig met alle zaken rondom giften en donaties. Daarnaast onderhoudt zij het contact met de tehuizen en organiseert alles rondom de projecten. Mileydis zet zich in voor de administratieve taken, coördineert alles rondom het Plan Padrino en ondersteunt Annik met de marketing. Verder werkt Juconi met vrijwilligers tijdens acties en evenementen.

Ons Team

Maak kennis met onze teamleden in Nederland.

Annik Wierenga

Projectmanager & Coördinator

Mileydis Welvaart

Medewerker administratie & Plan Padrino

Drs. P.W.M. (Thijs) Buddingh'

Voorzitter

Dhr. M.J.W.M. (Michel) Hermans

Penningmeester

Dhr. S.P. (Steffen) Fokkema

Secretaris

Mevr. E. (Esther) Kok

Bestuurslid

Mevr. W.F.C. (Moenty) Ingwersen

Bestuurslid

Het bestuur

Juconi heeft bewust geen directie, maar een bestuur dat zich vrijwillig inzet voor de stichting. Op deze manier gaat er zoveel mogelijk geld richting de straat- en zwerfkinderen in Colombia.