SITE

Privacybeleid & Disclaimer

Wij respecteren jouw privacy

Juconi respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief printmedia en internet) van Juconi Nederland. Wij kunnen de privacyverklaring aanpassen, hiervoor staat bovenaan de verklaring de datum.

Over Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen - Juconi

Juconi Nederland is een charitatieve instelling die zich inzet voor een hoopvolle toekomst voor
straat- en zwerfkinderen in Latijns Amerika. Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en
andere geïnteresseerden. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) donateurs,
geïnteresseerden en andere relaties aan ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit
bezoeken aan en het gebruik van onze website www.juconi.nl.

Voor wie is de privacyverklaring van toepassing?

Als je aan Juconi doneert, actie voor ons voert, of op een andere manier contact met ons hebt, leggen wij jouw gegevens vast. Deze gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren van de relatie die je met ons aangaat.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Juconi Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

Voor het opvangen, scholen en begeleiden van straat- en zwerfkinderen is Juconi afhankelijk van donateurs. Bij het doen van een donatie aan Juconi wordt o.a. je naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie.

Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt per e-mail of telefoon, of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. je telefoonnummer, e-mailadres of je naam.

Daarnaast kunnen wij je gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, je online actiepagina en je persoonsgegevens (zoals je geslacht of woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • donaties kunnen verwerken en beheren
 • een leden- en donateursadministratie kunnen voeren
 • donateurs en nieuwsbriefabonnees kunnen informeren over ons werk
 • kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen met onze marketingcommunicatie
 • nieuwe campagnes kunnen promoten en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken
 • onderzoek kunnen uitvoeren onder donateurs en leden
 • eventuele geschillen kunnen behandelen
 • onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan de fiscale wetgeving


Om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en je te kunnen vragen om een nieuwe donatie, gebruikt Juconi het e-mailadres van haar donateurs tevens om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Juconi gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties voor Custom Audience targeting via Facebook. Juconi maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook, zodat deze groep kunnen benaderen voor een specifieke Facebookcampagne. Indien je geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kun je contact opnemen ons via info@juconi.nl of bellen naar (070) 365 56 50 . Of lees ons cookiestatement hieronder.

 

 

Op welke grondslagen worden je persoonsgegevens verwerkt?

Juconi verwerkt persoonsgegevens uitsluitend indien zij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens kan gebaseerd zijn op de naleving van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving zijn wij verplicht om bepaalde financiële gegevens te bewaren. In de meeste gevallen is de grondslag gebaseerd op basis van je expliciete toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld bij het geven van een donatie kan je toestemming geven om een nieuwsbrief van Juconi te ontvangen. Je kan de toestemming die je aan ons hebt gegeven ten alle tijde intrekken. Wij zullen de gegevens die worden verwerkt op basis van jouw toestemming dan niet verder gebruiken of verwerken.

Krijgen derden ook gegevens van Juconi?

Wij verstrekken gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken we voor de uitvoering van onze eigen (fondsenwervende) activiteiten zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers). Met deze verwerkers sluiten wij overeenkomsten om er zeker van te zijn dat zij jouw gegevens alleen volgens onze instructie en volgens de wettelijke vereisten behandelen.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

We verwerken je persoonsgegevens zolang nodig voor bovenstaande doelen. Juconi is bijvoorbeeld verplicht om financiële gegevens ten minste 7 jaar te bewaren vanwege fiscale wetgeving.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens:

 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en verwijdering van je persoonsgegevens (recht op gegevenswissing).
 2. Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie.
 3. Je hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken als hiervoor gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die Juconi verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Juconi, kan je hierom verzoeken.

Als je een verzoek doet, zullen we beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek bijvoorbeeld niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van persoonsgegevens door Juconi.

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je een donatie hebt gedaan kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook bellen naar (070) 365 56 50 of een e-mail sturen naar info@juconi.nl om je uit te schrijven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Links naar andere websites

Op onze site staan links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy-statement van de site die je bezoekt.

Social Media links

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram en Youtube. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf, die onder meer cookies plaatst. Lees de privacy statements van deze sociale media om te zien wat zij doen met je persoonsgegevens.

Vragen

Bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring kun je altijd contact met ons opnemen.

 

 

Gebruik van cookies door Juconi

 

 

Functionele cookies

 

Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt.

 

Analytische cookies

 

Juconi maakt ook gebruik van Analytische cookies. Dit doen wij om het gebruik van de Juconi website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanent cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Juconi  inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Juconi website wordt gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Juconi website worden gemaakt. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Juconi websites optimaal werkt. Via onder meer Google Analytics kan Juconi onder andere de volgende gegevens in cookies opslaan:

 • • IP-adres;
 • • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm;
 • • vanaf welke pagina je op de Juconi website bent gekomen;
 • • wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt;
 • • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de Juconi website;
 • • welke pagina’s je bezoekt op de Juconi website;

_ga

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

_pk_id

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

_pk_ses

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

_dc_gtm

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

_gat

 

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

_gid

 

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

 

 

Advertising cookies

 

Juconi maakt op haar website tevens gebruikt van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om aan bezoekers interessante en specifieke informatie te kunnen weergeven. Om dit te realiseren plaatst Juconi via de website advertising cookies op jouw apparaat die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Op basis van dit profiel kan Juconi je op maat gemaakte advertenties tonen op websites van derden. Derde partijen die de cookies plaatsen kunnen aan de hand van deze cookies jouw internetgedrag volgen. Meer informatie over de derde partijen en het gebruik van jouw cookie informatie:
 

DoubleClick (Google)

-          Meet de effectiviteit van een advertentie en controleert of de gebruikte browser de cookies accepteert.

-          Algemene informatie: https://www.google.com/doubleclick/index.html

-          Keuzen: https://www.google.com/policies/privacy/ads/

 

Verwijderen

 

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:
Google Chrome
Mozilla Firefox 
Internet Explorer 
Safari (IOS) 
Safari (macOS)